Mladi bodoči vozniki, ki so dopolnili 16 let in pol že lahko pričnejo z usposabljanjem za voznike.

KAKO?

  • OPRAVIJO ZDRAVNIŠKI PREGLED
  • V ŠOLI VOŽNJE OPRAVIJO TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV
  • OPRAVIJO TEČAJ PRVE POMOČI
  • NAREDIJO GLAVNI IZPIT IZ TEORIJE NA AVP
  • OPRAVIJO KOMPLETEN PROGRAM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
  • VOžNJO NADALJUJEJO Z SPREMLJEVALCEM

Na Upravni enoti se v evidenčni karton kandidata vpiše,kdo bo spremljevalec.

To je lahko oseba, ki je stara najmanj 27 let,ima vozniško dovoljenje že najmanj 5 let in v evidenci kazenskih točk  nima več kot 5 kazenskih točk.

Spremljevalci so lahko starši,posvojitelji,rejniki ali druge osebe.

Kandidat glavno vožnjo opravlja, ko napolni 18 let,do takrat pa si lahko izkušnje in kilometre nabira s spremljevalcem.